Obchody Jubileuszów w Gminie Poniec rozłożone zostały na dwa dni 9 i 10 września br. Uroczystości rozpoczęto w ponieckiej parafii, a zakończenie obchodów nastąpiło w parafii w Żytowiecku. „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie” tymi słowami Czcigodni Jubilaci podczas mszy świętej zostali przywitani przez  Proboszcza  Ponieckiej Parafii ks. Krzysztofa Szymenderę oraz Proboszcza Parafii w Żytowiecku ks. Jacka Tosia.

Jubilaci wspólnie z władzami samorządowymi mieli okazję świętować swoją 50, 55, 60 i 65 – rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Otwarcia i powitania par obchodzących swój jubileusz  oraz władz samorządowych dokonał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Juśkiewicz.

Dostojni Jubilaci! Z tej tak miłej okazji, jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi życia. Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włosy na Waszej skroni. Moje skromne słowa nie byłyby pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożył Państwu życzeń na przyszłość. Życzę Wam, Drodzy Państwo długich i pogodnych lat życia. Życzę wszystkiego najlepszego  w następnych latach” to między innymi słowa skierowane przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego do czcigodnych Jubilatów.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński dokonał uroczystego aktu dekoracji medalami  nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim z terenu Gminy Poniec,   w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. Parom obchodzącym Jubileusz 55, 60 i 65 -lecia pożycia małżeńskiego wręczono kwiaty, upominki oraz pamiątkowe grawertony.

Jubilatom najserdeczniejsze życzenia złożyli także,  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Poniecu Pani Łucja Markowska, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Poniecu Pan Stanisław Machowski, Sekretarz Gminy Poniec Marcin Pazdaj oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu Maciej Malczyk.

Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

 1. DANUTA I ANDRZEJ ANTKOWIAK,
 2. MARIA I BRONISŁAW BRODZIAK,
 3. BARBARA I LEON DECHNIK,
 4. WŁADYSŁAWA I JAN HĄDZLIK,
 5. BARBARA I MARIAN IDZIAK,
 6. DANIELA I STANISŁAW JASIŃSCY
 7. GRAŻYNA I ANDRZEJ JĘDRZEJEWSCY,
 8. JOANNA I JÓZEF KĘDZIORA,
 9. DOROTA I ZDZISŁAW KLEMCZAK,
 10. ANNA I JACEK KOTOWSCY,
 11. MARIA I BOLESŁAW LIPOWICZ,
 12. BARBARA I KRZYSZTOF MACIEJCZAK,
 13. ANNA I KAZIMIERZ NOWAK,
 14. JANINA I RYSZARD NYC,
 15. KRYSTYNA I TADEUSZ OLEJNICZAK,
 16. BOGUMIŁA I EDMUND ROBASZEWSCY,
 17. TERESA I HENRYK SKRZYPCZAK,
 18. MARIA I WACŁAW SKRZYPCZAK,
 19. BARBARA I JÓZEF SZUMNY,
 20. HELENA I TADEUSZ TWARDY,
 21. WŁADYSŁAWA I STANISŁAW WOLNY.

Jubileusz 55- lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

 1. CZESŁAWA I JERZY BIRK,
 2. CZESŁAWA I FELICJAN GIERA,
 3. HELENA I JAN JUSKOWIAK,
 4. MARIANNA I BRONISŁAW MAŚLANKOWSCY,
 5. TERESA I BOGDAN PODBOROWSCY,
 6. BOLESŁAW I JADWIGA ROSIK,
 7. STANISŁAWA I TEDEUSZ SOBKOWIAK,
 8. HELENA I JERZY WOJCIECHOWSCY
 9. BOŻENA I STANISŁAW WRÓBLEWSCY,
 10. BARBARA I JAN ZIELIŃSCY.

 

Jubileusz 60- lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

 1. BRONISŁAWA I WŁADYSŁAW WITKOWSCY.

 

Jubileusz 65- lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

 1. HENRYK I URSZULA POLASZEK.

PONIEC

ŻYTOWIECKO