Złote Gody czyli 50 – rocznice zawarcia związku małżeńskiego w 2022 roku obchodzili również Państwo Maria i Stanisław Sikorowie. Jubilaci nie mogli uczestniczyć w uroczystych wspólnych obchodach Jubileuszów organizowanych przez Gminę Poniec, które odbyły się 30 września br. Małżonków w swoim miejscu zamieszkania  z najserdeczniejszymi życzeniami  odwiedził Burmistrz Ponieca Jacek Widyński oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Juśkiewicz. W tym dniu Burmistrz Ponieca w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy  dokonał uroczystego udekorowania  Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Drogim Jubilatom składamy jeszcze raz gratulację oraz życzymy zdrowia i kolejnych wspólnych rocznic zawarcia związku małżeńskiego.