Jesteś odpowiedzialny? SEGREGUJ odpady przez to dbasz o środowisko i kolejne pokolenia!

Recykling zaczyna się w Twoim domu! Masz na to wpływ!

Odpowiedzialność za środowisko naturalne? Co to ma wspólnego z segregacją śmieci? Owszem, ma… i to bardzo wiele.

365 kg odpadów w ciągu roku. Tyle śmieci wyrzucił każdy mieszkaniec Związku w ciągu 2020 roku. Wyobrażalna ilość?  To praktycznie tyle, ile w przybliżeniu ważą trzej żużlowcy na trzech żużlowych motorach. Kto z nas to udźwignie? Obarczamy tym naszą planetę i o ile odpady te segregujemy to wówczas mogą one zostać przetworzone, niestety nadal bardzo dużo odpadów oddawanych jest przez mieszkańców jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i wówczas szansa na recykling jest znikoma. W 2020 roku na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odebrano 83 327,427 ton odpadów komunalnych. Blisko połowa z wszystkich odbieranych odpadów stanowiły odpady zmieszane (40 456,24 Mg), ale nadal znajdują się w nich odpady, które mogłyby zostać wysegregowane. Za pewne zdajemy sobie sprawę z tego, że stać nas na więcej. Stać nas na dokładniejszą segregację odpadów. Nie posegregowane odpady to często wynik naszych słabości, które w trosce o dobro środowiska i przyszłe pokolenia musimy cały czas uczyć się przezwyciężać.

Mamy zatem jeszcze wiele do zrobienia. Segregacja odpadów nie wymaga od nas wielkiego wysiłku fizycznego, wystarczą dobre chęci. Czy to, żeby odpady wrzucać do osobnych worków i pojemników zamiast do jednego zbiorczego jest dla nas na tyle wyczerpujące, że nie jesteśmy w stanie tak właśnie postępować z odpadami w trosce o dobro i przyszłość dla kolejnych pokoleń?

Czy możemy więcej i dokładniej segregować odpady? Zapewne tak! I jest to jeden z naszych podstawowych celów. Recykling zaczyna się w naszym domu!

Mamy ogromny wpływ na jakość środowiska w którym żyjemy, więc zwracajmy uwagę, aby:

– zapobiegać powstawaniu odpadów,

– ograniczać ich wytwarzanie,

– wykorzystywać ponownie,

A jeśli już musimy się czegoś pozbyć to, segregujmy odpady, aby w pierwszej kolejności trafiły do odzysku i recyklingu – składowanie odpadów to ostateczność!

Czy wiesz, że tworzywa sztuczne ze starej lodówki mogą być wykorzystane do zrobienia kołpaków, a metale z telefonów komórkowych do wytwarzania instrumentów muzycznych, a nawet plomb dentystycznych?

Artykuł publikowany w ramach kampanii edukacyjnej „Recykling zaczyna się w Twoim domu! Masz na to wpływ” realizowanej przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.