Burmistrz Ponieca Jacek Widyński uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2023. Radni Rady Miejskiej w Poniecu, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych byli jednomyślni.

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 40.504.545,81 zł – czyli plan dochodów został wykonany w 96,00%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 45.984.052,23 zł – co stanowi 89,74 % planu.

Burmistrz podczas przemówienia podkreślał ogromne zaangażowanie radnych w realizację ubiegłorocznego budżetu. Niezwykle istotne jest także wsparcie sołtysów, rad sołeckich oraz mieszkańców w realizacji wielu inicjatyw.

W trakcie sesji burmistrz oraz radni złożyli podziękowania Pani Romualdzie Maćkowiak, która po 42 latach pracy i 25 latach pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Poniecu przechodzi na zasłużona emeryturę.