Burmistrz Ponieca Jacek Widyński uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2022. Radni Rady Miejskiej w Poniecu, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych i sprawozdaniu burmistrza, byli jednogłośni.
Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 51.102.918,92 zł – czyli plan dochodów został wykonany w 96,02%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 53.512.383,31 zł – co stanowi 92,50 % planu.
Burmistrz podczas przemówienia podkreślał zaangażowanie radnych, sołtysów, rad sołeckich oraz mieszkańców w realizację wielu inicjatyw. Dzięki ich pracy nasze miejscowości z roku na rok stają się coraz ładniejsze i bardziej funkcjonalne. Za poświęcony czas i środki należą się im ogromne słowa uznania. Niezwykle istotne jest także konsekwentne realizowanie Strategii Rozwoju Gminy Poniec, która stanowi wieloletni plan realizacji zadań oraz inwestycji.