II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadaniem konkursowym uczestnika jest ułożenie rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja ma również nawiązywać do  30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi i przebiegać będzie pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu konkursu należy przesłać do 09.04.2021 roku na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną ma adres: Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Szczegółowe informacje oraz  Regulamin konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

Zachęcając do udziału informujemy, że 20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 600 zł.