W dniu 19 kwietnia br. odbyło się pierwsze po wyborach zebranie z Sołtysami oraz Przewodniczącymi Rad Sołeckich. Podczas spotkania Burmistrz Ponieca Jacek Widyński złożył gratulacje wybranym Sołtysom, Przewodniczącym Rad Sołeckich oraz Zarządowi Osiedla w Poniecu. Podziękował mieszkańcom gminy Poniec za udział w zebraniach wyborczych. Podkreślił min., że każda miejscowość ma swojego opiekuna, który integruje mieszkańców oraz motywuje do działania. Dba o sprawy mieszkańców i pomaga rozwiązywać problemy.

W zebraniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz, Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak, Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj, Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka, Dyrektor GCK Maciej Malczyk oraz Kierownik GZWiK Piotr Kogut.