Dzisiejsze społeczeństwo nie przypadkowo określone zostało społeczeństwem konsumpcyjnym. Cywilizacja ukierunkowana została w stronę nabywania, użytkowania i pozbywania się wcześniej zakupionych przedmiotów. Fakt, że kupujemy coraz więcej już nikogo nie dziwi, wielu z nas nie przywiązuje wagi do tego, iż wraz z zakupem każdego nowego przedmiotu wytwarzamy odpady. Wraz z powszechnym konsumpcjonizmem wzrosło obciążenie środowiska odpadami, które prawidłowa segregacja powinna w jak największym zakresie niwelować.

Jednym z zadań które realizowane są przez KZGRL jest edukacja ekologiczna, poprzez którą dążymy do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działalność edukacyjna KZGRL skupia się m. in. na tym, aby wzrastała ilość wysegregowanych odpadów. Każdy mieszkaniec z terenu KZGRL produkuje około kilograma odpadów dziennie. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż śmieci z założenia są nam niepotrzebne, natomiast szczególnie ważne jest to aby pozbywać się ich w sposób odpowiedzialny. Każdy z mieszkańców ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i nie dotyczy ona tylko odpadów odbieranych bezpośrednio spod naszego domu.  W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy otrzymują możliwość pozbywania się odpadów komunalnych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zlokalizowane są one w każdej z 19 gmin- członków KZGRL. Tam pozbyć się można odpadów problemowych i niebezpiecznych takich jak np.: leki, baterie, opakowania po farbach, odpady wielkogabarytowe, a także zepsutych sprzętów elektrycznych i elektronicznych i innych segregowanych odpadów komunalnych.

Dwa razy do roku mieszkańcy mają też możliwość skorzystania z objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na naszych stronach: www.edukacja.kzgrl.pl, www.kzgrl.pl znajdą Państwo wiele informacji dotyczących zasad postępowania z odpadami.

Zachęcamy również do tego aby korzystać z dedykowanej dla mieszkańców KZGRL bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram. Aplikacja przypomni o terminie wywozu odpadów oraz informuje o zmianie harmonogramu. Aplikacja posiada również szereg funkcjonalności takich jak np. szczegółowy opis PSZOK oraz informacje o tym co zrobić z odpadami niebezpiecznymi. Aplikacja przekazuje najświeższe informacje dotyczące systemu odbioru i zagospodarowania odpadów bezpośrednio na Twój telefon. Można ją pobrać bezpośrednio ze sklepów: App Store, Google Play oraz Windows Store.

Jeśli nadal pojawiają się  jakieś wątpliwości zapraszamy kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, email: bok@kzgrl.pl lub tel.: 655407793.

Pamiętajmy. Recykling zaczyna się w naszych domach! Mamy na to wpływ.

Artykuł publikowany w ramach kampanii edukacyjnej „Recykling zaczyna się w Twoim domu! Masz na to wpływ” realizowanej przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.