W związku z sytuacją epizootyczną, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu pani Janina Świerczyńska poinformowała, że w związku z wyznaczeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń nr 2021/35 w miejscowości Gierłachowo, powiat rawicki, następujące miejscowości powiatu gostyńskiego znajdują się w promieniu 10 km od ogniska afrykańskiego pomoru świń (obszar zagrożony, sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony):

Gmina Poniec: Dzięczyna, Janiszewo, Poniec, Sarbinowo, Szurkowo, Śmiłowo, Waszkowo, Włostki, Wydawy i Zawada;

Gmina Krobia: Karzec, Przyborowo, Ziemlin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2015 poz. 754) na obszarze zagrożonym:

1) zakazuje się :

a) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw,

b) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, przy czym zakazu transportu nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na tym obszarze;

2) nakazuje się:

a) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby,

b) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące,

c) niezwłoczne powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

3) można zastosować środki określone w art. 45 ust. 1 pkt 2–5 i pkt 7–10 lub art. 46 ust. 3 pkt 2–5 i 7–9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli wymaga tego sytuacja epizootyczna.

Określenie obszaru zapowietrzonego oraz zagrożonego, łącznie z mapą wyznaczonych obszarów, nastąpi w drodze Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego, gdyż obszar wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania) przekracza obszar jednego powiatu.

Weterynaria sprawuje stały nadzór nad stadami, zwłaszcza w wymienionym wyżej okręgu. Dodatkowo osoby prowadzące gospodarstwa rolne na tym terenie nie mają możliwości sprzedaży zwierząt do momentu wydania odpowiednich decyzji.

Na spotkaniu zwrócono szczególną uwagę na przekazanie informacji mieszkańcom, aby zwłaszcza w tym okresie, sprawowali odpowiedni nadzór nad zwierzętami domowymi, które wielokrotnie są nosicielami wirusa. Sytuacja dotyczy głównie psów i kotów, które uciekają z miejsca posesji.

Przypominamy również o przestrzeganiu zasad bioasekuracji.

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowali o możliwości składania wniosków przez hodowców trzody chlewnej o refundację 50 % wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na: maty dezynfekcyjne, sprzęty i środki do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, produktów biobójczych, odzieży i obuwia ochronnego, zabezpieczenie budynków w których hodowane są świnie przed dostępem zwierząt domowych. Nabór trwa między 6 a 27 sierpnia  2021r.

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację – ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przekazano informacje przedstawicielom kół łowieckich o konieczności niezwłocznego zgłoszenia padłych i upolowanych dzików do badania. Mogą oni zgłosić do Weterynarii zapotrzebowanie na chłodnie do przechowywania zwierzyny.