Nadeszły mrozy. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy – ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. Są też osoby bezdomne. Przyczyny bezdomności są różne, np. konflikty w domu albo inne trudne sytuacje, w wyniku których nie  ma  gdzie  wrócić. Każda  osoba to inna historia. Nie jest tajemnicą, że część  spośród  nich ma problem  z  alkoholem. Problem jest tym poważniejszy, że bez dobrej woli samych bezdomnych wszelkie działania pomocowe, kierowane do nich, mogą okazać się daremne.

PAMIĘTAJMY O NICH!

Dlatego w imieniu realizatorów programów „ZIMA 2020/2021” na terenie powiatu gostyńskiego zwracam się z gorącym apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, wymagających wsparcia, a przede wszystkim o informowanie o takich sytuacjach policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, Pogorzeli czy Poniecu, urzędów gmin, ośrodków zdrowia czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu lub Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę naszych możliwości, bo może powodem ich trudnej sytuacji jest tylko np. nieumiejętność zakupu opału w składnicy albo nieszczelne drzwi czy okna, albo awaria systemu grzewczego, którą łatwo usunąć, a jeśli pomoc przerasta nasze możliwości, poinformujmy ww. służby.

REAGUJMY NAWET WTEDY, gdy widzimy na ulicy, w rowie, czy gdzieś pod drzewem siedzące lub leżące osoby, będące pod wpływem alkoholu. Niestety, to one są najczęściej ofiarami mrozów. Prawie wszystkie krajowe przypadki śmierci osób z powodu wychłodzenia organizmu to przede wszystkim osoby pijane, w tym młode i zdrowe.

Dlatego też szczególnie apelujemy do osób nadużywających alkoholu, by zachowały kontrolę oraz nie wystawiały na próbę wrażliwości społecznej innych ludzi, zwłaszcza, że zaśnięcie lub zasłabnięcie poalkoholowe może się zdarzyć w miejscu, w którym nikt się na czas nie pojawi.

Apeluję również do właścicieli mieszkań, by nie oszczędzali na ogrzewaniu i na swoich lokatorach, zwłaszcza na osobach starszych, niepełnosprawnych czy rodzinach z małymi dziećmi. A takie sytuacje, jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, niestety mają miejsce.

Proszę również o przekazywanie niepotrzebnej i zbędnej ciepłej odzieży zimowej, kurtek, butów oraz kocy i kołder. Za pośrednictwem gminnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie trafią one do najbardziej potrzebujących.

PROGRAM POMOCOWY „ZIMA  2020/2021”, REALIZOWANY W POWIECIE GOSTYŃSKIM

Dodatkowo przypominam, że jest realizowany powiatowy program pomocowy „Zima  2020/2021”, realizowany w powiecie gostyńskim. Jego celem jest zabezpieczenie potrzeb osób narażonych na działania niskich temperatur. W ramach programu zostało przygotowanych w placówkach powiatowych 14 miejsc interwencyjnych (w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Domach Pomocy Społecznej w Chumiętkach, w Rogowie i w Zimnowodzie.

Są już dwie osoby starsze, niepełnosprawne i schorowane, które korzystają ze schronienia w placówkach powiatowych.

Ośrodki pomocy społecznej przygotowały też schronienie w noclegowniach i schroniskach poza powiatem gostyńskim. Zaplanowano też szereg działań monitorujących oraz wspierających funkcjonowanie w środowisku osób narażonych na działanie zimowych temperatur.

Adresatami programu są osoby bezdomne, osoby pozostające bez schronienia; osoby niedołężne, niesamodzielne, samotne, wymagające z różnych względów opieki i pomocy.

Program jest realizowany w okresie zagrożenia działaniem niskich temperatur – od listopada  2020 r. do końca marca 2021 r.

Program został przygotowany przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu gostyńskiego.

Informacja o programie została rozpowszechniona wśród wszystkich instytucji i specjalistów, którzy mogą zetknąć się z ww. problemem (policjanci, strażnicy miejscy, lekarze rodzinni, lekarze pogotowia ratunkowego, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele, radni powiatowi i gminni, burmistrzowie, wójtowie, urzędnicy samorządowi).

Cały program jest dostępny na stronie pcpr-gostyn.info w zakładce „Program Zima”.

Mirosław Sobkowiak

Dyrektor PCPR w Gostyniu