W miniony piątek, 19 lutego br., członkowie klubu PKS Piast Poniec spotkali się w hali widowiskowo – sportowej na zebraniu sprawozdawczo wyborczym, aby podsumować kończącą się kadencję obecnego zarządu i wybrać nowe władze klubu na kolejne lata.

W związku z tym, iż w  czasie kadencji 2016-2020 zmarło trzech Honorowych Członków  tj. Śp. Marian Litwin, Śp. Franciszek Wojciechowski i Śp. Czesław Konieczny zasłużonych dla Ponieckiego Klubu Sportowego PIAST Poniec obrady poprzedzono minutą ciszy.

W obradach uczestniczyło 19 z 22 członków posiadających prawo wyborcze. Zebranie otworzył Prezes Krystian Juśkiewicz, który podsumował minioną kadencję. Przedstawił dokładnie, jak na przestrzeni ostatnich lat rozrastały się klubowe struktury, jakie sekcje odnosiły sukcesy oraz jaki jest stan finansowej kasy. Całość wystąpienia dopełniła projekcja specjalnie przygotowanego spotu filmowego.

Po wystąpieniu zebrani jednogłośnie przyznali absolutorium dla zarządu, doceniając pracę, która została wykonana na rzecz klubu. W opinii obecnych zarząd bardzo dobrze wywiązywał się z postawionych przed nim zadań i został poproszony aby kontynuować swoje zadania. Jednogłośną decyzją członków skład zarządu pozostał niezmieniony.
Zarząd klubu ukonstytuował się w następujący sposób:
Krystian Juśkiewicz – Prezes
Mikołaj Skrzypczak – Wiceprezes
Dariusz Dykiert – Sekretarz
Łukasz Idowiak –Skarbnik
Bożena Nowak – Członek
Janusz Kistowski – Członek
Mariusz Klimasz – Członek

Krystian Juśkiewicz podziękował zebranym za okazane zaufanie : „ W imieniu swoim i całego zarządu, serdecznie dziękuję za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Cieszymy się, że nasza codzienna praca została zauważona i doceniona o czym świadczy jednogłośna decyzja zebranych członków. Możemy obiecać, że nadal będziemy pracować z takim samym zapałem i zaangażowaniem. Mamy kilka nowych projektów, pomysłów, które wkrótce będziemy chcieli wdrożyć w życie. Myślę tu m.in. o założeniu drugiej drużyny seniorskiej piłki nożnej, organizację obozu sportowego dla naszej młodzieży, tworzeniu zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Żytowiecku, prowadzeniu szerszej oferty zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci przedszkolnych z Przedszkola Samorządowego w Poniecu i Łęce Wielkiej, realizacji programu senioralnego poprzez współorganizowanie dla Seniorów okolicznych miejscowości gminy Poniec zajęć z JOGI i Nordic Walking, dalej będziemy brać udział w akcji charytatywnej zbierania nakrętek dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.”

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Burmistrz Ponieca Jacek Widyński, który powiedział m.in.: „ Nie da się ukryć, że praca, którą wykonał zarząd PKS Piast przyniosła wiele korzyści lokalnemu społeczeństwu. Dziś możemy z pełną satysfakcją mówić o Piaście, klubie, który szkoli młodzież, klubie, który ma bogatą ofertę dla mieszkańców, klubie, który w ostatnich latach przyniósł nam wiele radości i sportowych wrażeń”.

Pochwał nie szczędził także Jerzy Kusz, Przewodniczący Rady Miejskiej: „Piast Poniec znaczy coraz więcej w lokalnym środowisku sportowym. Można żałować, że obecna sytuacja powoduje, że nie możemy uczestniczyć bezpośrednio w wydarzeniach sportowych. Mam jednak nadzieję, że wkrótce się to zmieni i z trybun hali, czy stadionu będziemy wspólnie mogli cieszyć się z kolejnych sukcesów, których obecnemu zarządowi, wszystkim trenerom i zawodnikom życzę”.