W ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład gmina Poniec otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów.

Pierwszy projekt dotyczy przebudowy budynków oświatowych na terenie gminy Poniec.

Wykonana zostanie kompleksowa przebudowa XIX wiecznego budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu (byłego gimnazjum) polegającą między innymi na wymianie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, grzewczej, hydrantowej, gazowej. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych, a także modernizację sal dydaktycznych oraz elewacji zewnętrznej. Poprawiony zostanie także rozkład pomieszczeń w budynku.

Ponadto wymienione zostanie pokrycie dachowe wraz z modernizacją elewacji budynku Przedszkola Samorządowego w Poniecu (dom sióstr).

Planowana jest także wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego przedszkola samorządowego, a dzisiejszego budynku szkoły podstawowej.

Wartość dofinansowania tego zadania wyniesie 4.207.500 zł

Drugi projekt dotyczy budowy wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec,

W ramach tego zadania planujemy wykonać:

 • Przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych ulic Rydzyńskiej i Ogrodowej w Poniecu
 • Przebudowę ulicy Bojanowskiej w Poniecu
 • Budowę parkingu przy Kościele pw. Chrystusa Króla w Poniecu
 • Przebudowę drogi gminnej w Miechcinie
 • Przebudowę drogi powiatowej Żytowiecko – Rokosowo
 • Przebudowę drogi gminnej w Teodozewie
 • Przebudowę drogi gminnej w Zawadzie
 • Budowę drogi gminnej w Dzięczynie
 • Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Gostyńskiej Szosie w Poniecu
 • Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Łęce Wielkiej
 • Przebudowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Szurkowo

Wartość dofinansowania 7.410.000 zł