Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: “Prowadzenie działań

informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących pozdrowotny styl życia”.

            Gmina Poniec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego pt.: “Zdrowie – Moja Pasja, Mój Priorytet, edycja III”, w ramach którego zrealizowanych zostanie szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych. Ponadto podejmowane działania będą miały na celu wskazywanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz umożliwienie uzyskania wsparcia psychologicznego.

W ramach tego zadania w szkołach zostaną przeprowadzone spotkania z uczniami na temat problemu depresji, stresu, samooceny, umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz warsztaty profilaktyczne na temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych i społecznych nadużywania smartfonów i dostępu do sieci, a także zażywania e-papierosów i dopalaczy. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zorganizowanie turniejów sportowych i konkursów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Poniecu, Dnia Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Żytowiecku oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli na temat nastoletniej depresji i uzależnienia od gier komputerowych, smartfonów i zagrożeń w internecie.

Koordynacją zaplanowanych działań w gminie zajmował się będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, natomiast w szkołach podstawowych koordynatorami będą pedagodzy szkolni.

Na realizację zadania gmina Poniec otrzymała dotację ze środków Województwa Wielkopolskiego      w wysokości 46.618,00 zł, a całkowity koszt jego realizacji wyniesie 48.950,00 zł.