W imieniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach pragnę poinformować, iż 24 maja 2021 roku zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców w miejscowości Dzięczyna. Wstrzymanie wody nastąpi od godziny 1000 do 1200. Spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac przebudowy sieci wodociągowej podczas remontu drogi powiatowej w Dzięczynie.

Zakład informuje, że po tym terminie jakość wody może ulec pogorszeniu. Będziemy przez następne dni w miarę potrzeby prowadzić płukanie sieci wodociągowej w celu poprawy jakości dostarczanej wody do naszych Odbiorców.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Z poważaniem

      Mariusz Bartz

kierownik zakładu