W związku z planowanymi na niedzielę 14 kwietnia br. przez firmę STRABAG Sp. z o. o., pracami związanymi z układaniem warstwy ścieralnej na ulicy Gostyńska Szosa – odcinek od Biedronki do posesji nr 11  informujemy, że wykonawca robót prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na kierujących ruchem drogowym. Prace te wiązać się mogą z chwilowym brakiem możliwości zjazdu do posesji leżących przy przebudowywanym odcinku drogi.

Ruch pieszych będzie możliwy bez zakłóceń.

Ponadto prosimy zwracać uwagę na maszyny budowlane w rejonie prowadzonych prac budowlanych.

Kierowców poruszających się w rejonie robót prosimy o zachowanie szczególnej uwagi.