W dniu 28 kwietnia br. podpisana została umowa na realizację zadania budowy oraz przebudowy dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec.

Jest to inwestycja o bezprecedensowej dla naszej gminy skali oraz zakresie zaangażowania środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, budżetów gminy Poniec oraz powiatu gostyńskiego.

W ramach całego projektu o wartości 10.188.377,55 zł powstaną:

– Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Rydzyńskiej i Ogrodowej w Poniecu,

– Przebudowa ulicy Bojanowskiej w Poniecu,

– Budowa parkingu przy Kościele pw. Chrystusa Króla w Poniecu,

– Przebudowa drogi gminnej w Miechcinie,

– Przebudowa drogi powiatowej Żytowiecko – Rokosowo,

– Przebudowa drogi gminnej w Teodozewie,

– Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie,

– Przebudowa drogi gminnej w Dzięczynie,

– Przebudowa drogi powiatowej ulicy Gostyńska Szosa w Poniecu,

– Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Łęce Wielkiej,

– Przebudowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Szurkowo.

Podczas przemówienia Burmistrz podkreślał, że w ramach zadania zostaną przebudowane drogi, wybudowane nowe odcinki dróg, ciągów pieszo rowerowych, chodników, parkingów, kanalizacja deszczowa, a także oświetlenie drogowe i doświetlone zostaną nowe przejścia dla pieszych.

Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej to nie tylko impuls dla rozwoju, wzrostu jakości życia naszej gminy, powiatu gostyńskiego – ale również szansa na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego naszych mieszkańców i wszystkich użytkowników.

Realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki pozyskaniu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt inwestycji to kwota 10.188.377,55 zł z czego 7.410.000 zł to środki rządowe, a pozostała kwota 1.796.377,55 zł to środki własne gminy oraz kwota 974.000 zł to środki z budżetu powiatu gostyńskiego. Czas realizacji zadania to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. najpóźniej do 28 maja 2024 r.

Zakres robót to przebudowa, budowa dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 6 km. Budowa nowych ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 700m oraz budowa i przebudowa chodników z kostki brukowej o łącznej długości 1 km 200 m.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski przekazał na ręce Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego uchwałę Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wsparcia finansowego tej inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Gostyński Roberta Marcinkowskiego, Prezes firmy STRABAG Karol Gawroński, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Szymon Jakubowski, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Wachowiaka, Radny Powiatu Gostyńskiego Maciej Malczyk, Radny Powiatu Gostyńskiego Piotr Kogut, Burmistrza Ponieca Jacek Widyński oraz radni i sołtysi gminy Poniec.