oświata

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Szkoła Podstawowa w Poniecu
64 – 125 Poniec, ul Szkolna 8
tel. (65) 5731-521
fax (65) 5731-521
e-mail: godrys@poczta.onet.pl
www.sp.poniec.pl
Dyrektor: Ryszard Godziewski

Logo białe