Środki zewnętrzne

Przebudowa placów zabaw w miejscowości Czarkowo, Łęka Wielka, Żytowiecko i Bogdanki

Przebudowa ulic Akacjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa, Dębowa w Poniecu”  Wykonawcą zadania była firma DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu.

W ramach inwestycji wykonano:

-utwardzenie dróg masą asfaltową na odcinku 638,42m – ulica Akacjowa, Dębowa i Kasztanowa.

-budowę 985 m chodników

-budowę 216 m ścieżki pieszo rowerowej oraz miejsca postojowe.

50% inwestycji dostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 721 888,94 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła  1 443 777,88 zł brutto.

emblemat