W dniu 4 września br. odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Sarbinowie.

Uroczystego aktu otwarcia świetlicy dokonali asystent ministra Jana Dziedziczaka, Piotr Kogut, wicestarosta gostyński Janusz Sikora, Burmistrz Ponieca Jacek Widyński, Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Piwoński, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusz Kieliś, Radna Ewa Kończak, Sołtys Sarbinowa Grzegorz Bzdęga, były Sołtys Jerzy Skrzypczak oraz generalny wykonawca Piotr Giera.

Podczas przemówienia Burmistrz Ponieca Jacek Widyński podziękował wszystkim osobom, dzięki którym powstała nowoczesna świetlica wiejska. Szczególne podziękowania otrzymał były sołtys wsi Sarbinowo Jerzy Skrzypczak, za swoje ponad 30-letnie zaangażowanie i pracę na rzecz sołectwa Sarbinowo.

Budowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu rozpoczęto w 2019 roku. W ramach tej inwestycji powstał obiekt o powierzchni użytkowej ponad 330 m2, który składa się z sali dla 100 osób, pomieszczenia cateringowego, zmywalni, pomieszczeń socjalnych dla cateringu, kotłowni, pomieszczeń gospodarczych, biura, holu oraz toalet. Nowoczesna infrastruktura zawierająca pełne wyposażenie spełnia również wszystkie wymagania w zakresie rozwiązań uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, a mieszkańcom Sarbinowa jak i całej Gminy Poniec gwarantuje odpowiednie warunki do spotkań, samorealizacji i wspólnego spędzania czasu.

Dzięki wsparciu firmy Acciona w roku 2020 zostało zakupione wyposażenie nowopowstałej świetlicy wiejskiej w Sarbinowie, a w roku 2021 zamontowano nowe ogrodzenie wokół świetlicy.

Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu gminy Poniec oraz programu LEADER. Wartość całego zadania to 1.348.487,01 zł, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 802.485,11 zł.