Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach ogłasza nabór na stanowisko monter sieci wodociągowej / konserwator stacji uzdatniania wody

Ogłoszenie