Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o to świadczenie będzie można składać wyłącznie elektronicznie.

Od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus rodzic dziecka, na które obecnie
nie pobiera tego świadczenia
, również w przypadku urodzenia dziecka, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS-u.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 r. będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną poprzez:

  • Platformę Usług Elektronicznych – PUE ZUS,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal Empatia.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego przez ZUS – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem
PUE ZUS.

Z uwagi, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można będzie złożyć tylko w formie elektronicznej, ZUS zapewni wszystkim zainteresowanym taką możliwość. Każda osoba będzie mogła liczyć na pomoc ZUS przy składaniu tych dokumentów.

UWAGA!!!

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będzie kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W związku z tym w tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.