Burmistrza Ponieca ogłasza konkursu na kandydata  na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej  ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu

Ogłoszenie o konkursie