Burmistrz Ponieca ogłasza konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2022 roku.

Ogłoszenie o konkursie