Jubilatów, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystych wspólnych obchodach Jubileuszów organizowanych przez Gminę Poniec w 2023 roku w swoich miejscach zamieszkania z najserdeczniejszymi życzeniami  odwiedził Burmistrz Ponieca Jacek Widyński oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Juśkiewicz. W tym dniu Burmistrz Ponieca w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy  dokonał uroczystego udekorowania medalami Jubilatów obchodzących 50 rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczenia otrzymali Państwo:

– Krystyna i Leszek Huchrakowie,

– Antonina i Jan Jędryczkowie,

– Zofia i Henryk Nowakowie,

– Blandyna i Andrzej Przyguccy,

– Aleksandra i Marek Stankowscy.

Również, w tym dniu najserdeczniejsze życzenia zostały złożone Państwu Pelagii i Franciszkowi Paszkowiakom obchodzącym Kamienne Gody czyli 70 rocznice zawarcia związku małżeńskiego.

Z okazji 70-lecia pożycia małżeńskiego w imieniu Władz Samorządowych oraz Społeczeństwa Gminy Poniec składam najserdeczniejsze gratulacje. Życzę Państwu spokoju, pomyślności, długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic – to między innymi słowa skierowane przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego do czcigodnych Jubilatów.

W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wręczył wszystkim Jubilatom kwiaty oraz symboliczny upominek.