W ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” gminy, na których terenie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem.

Z programu mogli również skorzystać mieszkańcy Gminy Poniec – uczniowie szkół podstawowych i średnich, będący dziećmi, wnukami lub prawnukami byłych pracowników PPGR zamieszkali  naszą gminę. Celem ogłoszonego w ubiegłym roku programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – ReactEU.

W ramach ogłoszonego przez gminę Poniec naboru zostało poprawnie  złożonych i zweryfikowanych 140 wniosków ( oświadczeń rodziców i pełnoletnich uczniów).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaakceptowało wniosek Gminy Poniec, wkrótce nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie.

W ramach uzyskania  100 % dofinansowania Gminie Poniec został przyznany grant w wysokości 351.960,00 zł na zakup 140 laptopów wraz z ubezpieczeniem, jednostkowa wartość zakupu laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem  nie będzie mogła przekroczyć 2.500 zł.

Gmina Poniec po podpisaniu stosownej umowy rozpisze przetarg na zakup 140 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i  ubezpieczeniem sprzętu  dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych lub ponadpodstawowych  , o czym będzie informować na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.