Trwa czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Ponieca. Prace polegają na usuwaniu zanieczyszczeń ze studni i rur kanalizacyjnych wodą pod wysokim ciśnieniem oraz wyssaniu zalegającego w nich piasku, liści, kamieni jak również innych materiałów.

Dotychczas wyczyszczono sieć w ciągach ulic: Kościuszki, Kusza, Bojanowskiej oraz w Wydawach.