20 lipca 2019 Imieniny obchodzą Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Eliasz, Heliasz, Hieronim, Leon, Małgorzata, Paweł, Sewera

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/dzienkobiet/100-0002_IMG.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2006/dzienkobiet/100-0002_IMG.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
23 kwietnia 2006r. odbędą się zawody speedrowerowe.

Komitet Społeczny „ POMOC” oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu przeprowadzą zbiórkę pieniędzy do puszek na terenie całej Gminy w sobotę 22 i niedzielę 23 kwietnia 2006 r. Wcześniej zostaną porozwieszane plakaty oraz zostanie przekazany komunikat do mieszkańców w kościele.

Na terenie gminy Poniec trwają prace związane z wyrównywaniem dróg gruntowych, gminnych i śródpolnych.

17 kwietnia 2006r. odbędą się Zawody Speedrowerowe

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst  jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1595 ze zmianami /  zwołuję  XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu  na dzień 25 kwietnia  2006 roku  /  wtorek /  o godz.1300 w sali  Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Poniecu, na którym przedłożono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz komisji rewizyjnej za 2005 rok.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”- Pod takim hasłem ruszyła szósta już edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - profilaktycznej, skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Kampania potrwa do 30 czerwca br., a prowadzona będzie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.

2 kwietnia 2006r., o godzinie 1530, w sali Kina w Poniecu odbyło się przedstawienie, upamiętniające postać Jana Pawła II w Jego pierwszą rocznice śmierci.

Delegacja Rady Miejskiej w Poniecu w osobach: Eugeniusz Nowak, Józef Szumny i Bronisław Glura w obecności ks. kanonika Leona Kamińskiego i ks. Marka Marcinkowskiego złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym pontyfikat Jana Pawła II.

W dniu 31 marca 2006 roku odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Poniecu.