17 marca 2018 Imieniny obchodzą Gertruda, Harasym, Jan, Patrycjusz, Patryk, Regina, Rena, Zbigniew, Zbyszko, Zbygniew

Popup

Dnia 9 grudnia 2006 odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu oraz Poniecki Klub Sportowy „Piast”. W turnieju wzięło udział 10 drużyn, w tym 6 w kategorii gimnazjum oraz 4 w kategorii szkoły podstawowej.

W dniu 7 grudnia br. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminnym Centrum Kultury w Poniecu zorganizowali dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowo – terapeutycznych wycieczkę autobusową do pływalni Akwawit.

Radni Rady Miejskiej w Poniecu spotkali się w dniu 6 grudnia br. na II sesji. Głównym tematem obrad był wybór Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Poniecu.

Przy okazji modernizacji oświetlenia w gminie Poniec, dwa kościoły tj: kościół parafialny w Poniecu i kościół parafialny w Żytowiecku, zyskały iluminacje świetlne.

Ukończono budowę nawierzchni ulicy Sienkiewicza na odcinku 260 m. Budową objęto wykonanie chodników, parkingów oraz nawierzchnię ulicy.

W dniu 29 listopada w godzinach od 17.00-19.00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu odbyły się pierwsze zajęcia warsztatów tanecznych. Naukę instruktorzy kursu rozpoczęli od WALCA WIEDEŃSKIEGO oraz CZA-CZY.

Obecnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami i przepompownia ścieków w m. Poniec etap III obejmujący ulice Rydzyńską, Janiszewską, Polną, część Bojanowskiej i Szkolnej.

W dniu 30 listopada br. w budynku Gminnego Centrum Kultury w Poniecu odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla młodzieży gimnazjalnej. W trakcie zabawy oczywiście nie zabrakło wróżb andrzejkowych.

W dniu 6 grudnia br. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Poniecu.