Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wodociągu Drzewce pragnę Państwa poinformować o podjętych przeze mnie działaniach oraz o aktualnej sytuacji w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Drzewcach.

Niezwłocznie po zapoznaniu się z wynikami badań wskazującymi na zmianę właściwości mikrobiologicznych wody zleciłem natychmiastowe podjęcie stosownych działań zaradczych. W bardzo krótkim czasie zostały zlecone ponowne badania wody, których celem była weryfikacja zaistniałych okoliczności. Stacja Uzdatniania w Drzewcach została uzbrojona w specjalistyczny dozownik podchlorynu sodu celem prewencyjnego zapewnienia dostaw wody o wymaganej jakości sanitarnej. Następnie w Urzędzie Miejskim w Poniecu zwołałem spotkanie z udziałem specjalistów z dziedziny badania i uzdatniania wody oraz z samym projektantem technologii SUW Drzewce.

Obecnie zleciłem znanemu w branży wodociągowej Technologowi Uzdatniania Wody dokonanie audytu poprawności przebiegu procesów technologicznych ujmowania, uzdatniania, i dystrybucji wody pitnej. Ponadto w SUW Drzewce w trosce o wysoką jakość świadczonych usług w zakresie dostaw wody pitnej zaimplementowany został System Biomonitoringu SYMBIO, który stanowi system wczesnego ostrzegania przed incydentalnym zanieczyszczeniem produkowanej wody.

W trosce o mieszkańców gminy Poniec, na SUW DRZEWCE zostały zainstalowane bioindykatory, którymi są  małże słodkowodne. Są to wyjątkowi, i wyczuleni „pracownicy” bo przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku będą odpowiedzialni za czystość wody dostarczanej do mieszkańców gminy Poniec. Małże, o których mowa są częścią Systemu Biomonitoringu, a jego funkcjonowanie oparte jest o idee bioindykacji. Te wyjątkowo czułe organizmy (małże), gdy tylko pojawi się w wodzie jakakolwiek zanieczyszczenie, w reakcji obronnej zamykają swoje muszle, informując on-line, co jedną sekundę o przydatności wody do przesłania jej końcowemu odbiorcy.

W obiekcie Stacji Uzdatniania Wody Drzewce w specjalistycznym zbiorniku zostało umieszczonych osiem małży z gatunku skójka zaostrzona (łac. Unio tumidus). Do każdego z tych osobników został „przytwierdzony” elektromagnes współpracujący z sondami pomiarowymi, które rejestrują stopień otwarcia muszli, i ich naturalny biorytm, porównywalny do ludzkiego EKG. Nagłe zamknięcie się muszli tych organizmów będzie natychmiast informowało nas o niekorzystnej zmianie parametrów wody pitnej, tym samym SYMBIO wygeneruje odpowiedni sygnał alarmowy, na który nasze służby będą reagowały jeszcze szybciej i sprawniej niż dotychczas.

Organizmy wskaźnikowe przy monitorowaniu wody będą pracowały na SUW Drzewce trzy miesiące. Po tym czasie firma z Poznania obsługująca system dokona wymiany małży na nowe organizmy, te natomiast, które pracowały trzy miesiące będą odtransportowane do jeziora, z którego wcześniej zostały pozyskane. Sama metoda biowskaźników jest jedną z najskuteczniejszych technologii dostępnych na rynku. System SYMBIO jest połączeniem sprawdzonej naturalnej metody, która daje nowe standardy bezpieczeństwa także dla odbiorców wody pitnej gminy Poniec.

Szanowni Mieszkańcy

Pragnę podkreślić, iż wszystkie podejmowane przez nas działania podyktowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Warto również pamiętać, że system wodociągowy i kanalizacyjny jest elementem infrastruktury krytycznej, dlatego naszym obowiązkiem jest podejmowanie decyzji, które zapewniają nieprzerwane dostawy wody pitnej i odbiór ścieków.

O wszystkich naszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Jacek Widyński

Burmistrz Ponieca

Zobacz jak działa nowy system zabezpieczenia ujęcia wody w Drzewcach