Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
w Drzewcach, gm. Poniec, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:

  • miasto Poniec (w całości),
  • gm. Poniec, tj.: Drzewce, Rokosowo, Bączylas, Teodozewo, Żytowiecko, Grodzisko, Łęka Wielka, Łęka Mała, Kopanie, Bogdanki, Śmiłowo, Wydawy, Zawada, Franciszkowo, Czarkowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, na podstawie wyników przeprowadzonych badań informuje, że jakość wody uległa stabilizacji pod względem bakteriologicznym.

Jakość wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu odwołuje komunikat wydany w dniu 01.12.2021r.

                                                                                       Państwowy Powiatowy

                                                                                                Inspektor Sanitarny

       w Gostyniu

                                                                                        mgr inż. Michał Ostrowski