24 sierpnia 2019 Imieniny obchodzą Bartłomiej, Cieszymir, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina

agricel

Na gruntach sprzedanych przez Gminę Poniec w „Ponieckiej Strefie Inwestycyjnej” pobudowano i oddano do użytku kolejną firmę. W dniu 7 września 2018 r. właściciele Spółki  dokonali uroczystego otwarcia firmy AGRICEL zajmującej się branżą w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa.  Nowopowstała firma AGRICEL zakupiła w 2018 r. tereny pod zabudowę przemysłową i w dynamicznym tempie grunty zabudowała zapleczem magazynowym. Dogodne warunki inwestowania oraz zwolnienia podatkowe  spowodowały, że w nowopowstałej firmie swoje miejsce pracy znalazło już  kilkanaście osób.  „Cieszę się bardzo, że przygotowane przez nas tereny inwestycyjne zostały sprzedane w błyskawicznym tempie. Jest mi niezmiernie miło, że firma AGRICEL znalazła swoje miejsce właśnie w Poniecu w gminie gdzie branża ogrodnicza i rolnicza jest bardzo potrzebna. W imieniu Władz samorządowych i społeczeństwa Gminy Poniec, pragnę złożyć serdeczne gratulację i wyrazy uznania za wkład pracy i zaangażowanie w dynamiczny rozwój firmy. Życzę dalszych sukcesów zawodowych stale rosnącego zaufania kontrahentów, szerokich perspektyw rozwoju, trwałego umacniania na rynku oraz satysfakcji i trwałości w realizacji zamierzeń” – to między innymi słowa skierowane przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego  do Właścicieli Firmy.
Spółka AGRICEL jest drugą firmą działającą w „Ponieckiej Strefie Inwestycyjnej”, działalność na przygotowanych przez tut. samorząd terenach zapoczątkowała Spółka FAMAG zajmująca się branżą  opakowaniową, która produkuje wyroby z tworzyw sztucznych i rozprowadza je na rynek krajowy i międzynarodowy.  W Spółce FAMAG zatrudnionych jest również  około 60 osób.
Sprzedaży podlegała także największa w strefie działka licząca ponad 4 ha gruntu, na której poznański inwestor chce pobudować „Poniecki Park Technologiczny” i tym samym zatrudniać kilkadziesiąt osób.
Do sprzedaży w strefie inwestycyjnej pozostała już tylko jedna działka. W związku z dalszym zapotrzebowaniem gruntów inwestycyjnych zgłaszanym przez potencjalnych nabywców Gmina Poniec podjęła już starania  o pozyskanie  kolejnych gruntów na ten cel.

Galeria