17 lipca 2019 Imieniny obchodzą Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan, Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon, Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

herb c

W związku z rozpoczęciem przez wykonawcę, kolejnego etapu przebudowy ul. Szkolnej w Poniecu, nastąpi zmiana organizacji ruchu. Odcinek ul. Szkolnej na której prowadzone są prace zostanie wyłączony z ruchu. Zapewniony będzie jedynie dojazd do posesji. W celu umożliwienia komunikacji z ul. Szkolną i Polną, ul. Focha, dla pojazdów do 3,5 tony, na czas robót stanie się ulicą dwukierunkową. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych oraz sprawne wymijanie się pojazdów, w ciągu ul. Focha obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się. W tym celu ustawione zostaną znaki B-36. Proszę o uważne zapoznanie się z tymczasową organizacją ruchu oraz w szczególności proszę zwracać uwagę na nowe znaki. Dla pojazdów powyżej 3,5t. dojazd został wyznaczony od ul. Rydzyńskiej. Zmiana organizacji ruchu umożliwi wykonawcy sprawniejsze prowadzenie robót i szybsze zejście z placu budowy. Po zakończeniu prac dotychczas obowiązująca organizacja ruchu zostanie przywrócona.

Mapa - rys 1

por1

Mapa - rys 2

por2