15 grudnia 2017 Imieniny obchodzą Celina, Fortunata, Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Krystiana, Nina, Walerian, Waleriana, Wolimir

Popup

Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka powołał swojego zastępcę. Od 11 grudnia funkcję tą pełni Jacek Widyński dotychczasowy inspektor ds. Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.

Dnia 18 grudnia 2006 roku o godz.13-tej odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Poniecu. Głównym tematem obrad było uchwalenie podatków na 2007 rok.

Serdecznie zapraszamy na gminne eliminacje do XI FESTIWALU „STAJENKA”, które odbędą się 28 grudnia 2006r. w budynku Kina „Powstaniec” o godz. 14:00.
Ostateczny termin zgłoszeń do 21.12.2006r.

W dniu 16 grudnia 2006r. w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu odbyło się spotkanie opłatkowe muzyków Dziecięco- Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

W dniu 16 grudnia 2006 w Gminny Centrum Kultury w Poniecu odbył się Turniej Darta. W konkursie wzięło udział dziewięć osób ze Szkoły Podstawowej i czternaście osób z Gimnazjum. W konkursie wytypowaliśmy 3 miejsca w kategorii Szkoła Podstawowa oraz 3 miejsca w kategorii Gimnazjum. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsce otrzymali Puchary, a pozostali nagrody pocieszenia.

W dniu 12 grudnia 2006 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu przeprowadzono V Gminne Dyktando dla szkół podstawowych i gimnazjum. Udział wzięły szkoła z Ponieca, Sarbinowa i Żytowiecka. Dyktando przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych dla szkół podstawowych i dla gimnazjum. Tekst oparto na książkach D.Gieszcz, A.Pabich „Ortografia na szóstkę” oraz B.Włodarczyk „Dyktando i zabawy ortograficzne”. Dla każdej kategorii wiekowej przygotowano inny tekst. Za każdy błąd ortograficzny, gramatyczny, opuszczenie tekstu liczono jeden punkt karny, za błąd interpunkcyjny 0,5 punkta. W dyktandzie wzięło udział 50 uczniów ze szkoły podstawowej i 40 uczniów z gimnazjum.

Dnia 9 grudnia 2006 odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu oraz Poniecki Klub Sportowy „Piast”. W turnieju wzięło udział 10 drużyn, w tym 6 w kategorii gimnazjum oraz 4 w kategorii szkoły podstawowej.

W dniu 7 grudnia br. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminnym Centrum Kultury w Poniecu zorganizowali dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowo – terapeutycznych wycieczkę autobusową do pływalni Akwawit.

Radni Rady Miejskiej w Poniecu spotkali się w dniu 6 grudnia br. na II sesji. Głównym tematem obrad był wybór Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Poniecu.