17 września 2019 Imieniny obchodzą Ariadna, Dezyderiusz, Drogosław, Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Lambert, Lamberta, Narcyz, Teodora

wyłączenia_prądu.jpg 

Obszar Poniec
w dniach: 2019-09-03,
w godzinach: 3 wrz 08:00 - 3 wrz 19:00
Poniec ul. Krobska Szosa nr 29A, 29B, 29C, 30A, 31, 31A, 31B, 32, 32A, 32C, działki nr 877/7, 877/9, 879/1, 896/4, 1088/10, 1182/2, wieża telefonii komórkowej.

Obszar Poniec
w dniach: 2019-09-04,
w godzinach: 4 wrz 10:00 - 4 wrz 17:00
Poniec ul. Krobska Szosa nr 29A, 29B, 29C, 30A, 31, 31A, 31B, 32, 32A, 32C, działki nr 877/7, 877/9, 879/1, 896/4, 1088/10, 1182/2, wieża telefonii komórkowej.

Informujemy, że od 26 sierpnia do 13 września br. W Urzędzie Miejskim w Poniecu (II piętro, biuro nr 14) przyjmowane będą wnioski dotyczące stypendium szkolnego.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poniec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (528,00 zł netto na jednego członka rodziny), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Poniecu, biuro nr 14 oraz na stronie internetowej Gminy Poniec.

Wniosek

IMG 7004

 

W dniu 22 sierpnia 2019 r. burmistrz Ponieca Jacek Widyński oraz skarbnik gminy Agnieszka Minicka wzięli udział w spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim, podczas którego doszło do uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie programu „Szatnia na medal”. Gmina Poniec otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 74 500 zł, co stanowi blisko 50 % całości inwestycji.

ziel.3

III turnus Zielonych Wakacji organizowanych przez gminę Poniec rozpoczął się 29 lipca i trwał do 9 sierpnia 2019 roku. Codziennie od poniedziałku do piątku dzieci w wieku 5 – 11 lat spędzały aktywnie czas na różnego rodzaju zajęciach organizowanych przez swoich opiekunów i nie tylko. Zielone Wakacje na przełomie lipca i sierpnia odbywały się w 5 miejscowościach: Dzięczynie, Szurkowie, Zawadzie, Waszkowie i Janiszewie.

3 kolejka

 

Wyjątkowo, bo w piątek 23 sierpnia o godzinie 18:30 na stadionie sportowym przy ul. Harcerskiej Piast Poniec zmierzy się w meczu 3 kolejki klasy okręgowej gr 5 z drużyną Juna Trans Stare Oborzyska. Serdecznie zapraszamy na trybuny.

milit.19

 

W dniach 7-11 sierpnia 2019 roku na terenie gminy Poniec odbył się czwarty etap prac terenowych z udziałem grup poszukiwawczych, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu, Gminę Poniec, Grupę Badań Historycznych „Regiment”, Związek Harcerstwa Polskiego Poniec oraz Muzeum w Gostyniu. Celem badań była bitwa, która w 1704 roku rozegrała się między armią saską oraz szwedzką na terenach między Poniecem, Janiszewem, Miechcinem i Waszkowem. Podczas prac odnaleziono dziesiątki artefaktów z tamtej epoki.  Detektoryści mimo że nastawieni na poszukiwanie śladów historii z XVIII wieku, przy okazji znajdowali wiele różnych przedmiotów, nawet z epoki brązu.

Czytaj całość

herb c

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, w wysokości:

 

herb c

W 2019r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2019r. w  terminie:

- od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r. dokumentującymi zakup oleju napędowego.


- od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r. potwierdzającymi zakup oleju napędowego.