Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 2

Obszar województwo wielkopolskie powiat gostyński

Ważność od godz. 21:00 dnia 03.11.2023 do godz. 02:00 dnia 04.11.2023

Przebieg Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w

porywach od 70 km/h do 90 km/h, lokalnie 100 km/h, z kierunków południowych i zachodnich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

75%

Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację atmosferyczną, Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Godzina i data wydania godz. 11:55 dnia 03.11.2023

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 wielkopolskie/gostyński od 21:00/03.11 do

02:00/04.11.2023 prędkość do 50 km/h, porywy do 100 km/h, S i W.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

60-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 174 /176

tel: 61 8495150

email: meteo.poznan@imgw.pl

www: www.imgw.pl