Obszar Poniec

w dniach: 2022-05-20,

w godzinach: 08:00 – 12:00 Poniec ul. Rydzyńska nr 25, 25ABC, działka nr 545/7 do 545/9, nr 545/12, EL-HAWAT.