Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że posiada wolne miejsca w programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 dla: 4 opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Poniec – członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

PROGRAM MA ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOWI PROGRAMU:
Czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację poprzez usługi opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu lub pod numerem telefonu 65 5731318 wew.23