Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach ogłasza nabór na stanowisko pracownika usług komunalnych.

OGŁOSZENIE