Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracje będzie można składać:

  • przez Internet – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu
  • w formie papierowej – w Urzędzie Miejskim w Poniecu.

Czas na złożenie deklaracji to:

  • 12 miesięcy – dla istniejących źródeł ogrzewania zainstalowanych przed 1 lipca br.
  • 14 dni – w przypadku nowego budynku lub budynku już istniejącego, w którym instalację uruchomiono po 1 lipca 2021 r.

Deklaracja-A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja-B – budynki i lokale niemieszkalne

Przejdź do aplikacji

https://zone.gunb.gov.pl/