W dniu 05.06 br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Ogrodowej”. W ramach planowanych prac planuje się ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku około 650 m budowę nowego chodnika, oraz umocnienie skarp znajdujących się przy drodze. Ponadto zaprojektowano część instalacji wodociągowej i sanitarnej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca br.

Przebudowa drogi powiatowej 4906P Poniec – Zawada. W ramach planowanych prac planuje się wykonanie nowej nawierzchni, a także budowę ścieżki pieszo-rowerowej oddzielonej od drogi pasem zieleni. W ramach planowanych prac zostanie przebudowane skrzyżowanie, które zyska miejsce dla autobusów. Obecnie na w/w inwestycję jest wszczęte postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej(ZRID). Ogłoszenie postępowania na to zadanie nastąpi w lipcu br.