Na podstawie art. 14a Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy, że w dniu 10 maja 2023 r. rozpoczynamy sprzedaż końcową, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r.

Wnioski o zakup należy składać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Ilość paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

Orzech – 77,19 t

Groszek – 5,78 t

Cena paliwa wynosi 1950,00 zł brutto za tonę.

Uwaga!

Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Przypominamy, że do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.