Gmina Poniec otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023. Środki finansowe przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowaniem objętym  została:

  • Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, która otrzymała dofinansowanie na zorganizowanie 3 wycieczek w tym: 1 dla klas I-III i 2 dla klas IV – VIII .

Łącznie z wycieczek skorzystało  130 uczniów .

Kwota dofinansowania dla szkoły: 30 000 ,00 zł

Uczniowie szkoły pojechali na wycieczki  do Warszawy, Wrocławia i Krakowa.

Kwota otrzymanego dofinansowania w ramach dotacji celowej wynosi 30 000,00 zł.

Finansowy wkład własny wynosi: 31 353,00 zł

Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi: 61 353,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest: wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Podczas wycieczek w 2023 r. uczniowie szkół zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauk. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią programu „POLSKI ŁAD”.