Zasady dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało kilka dni temu na teren Gminy Poniec tabletki zawierające jodek potasu.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

W dniu 13 października br. odbyło się spotkanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie omówienia procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Prosimy wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z procedurą dystrybucji.

  1. Do punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu należy zgłosić się z wypełnionym formularzem (oświadczenie) zgodnie z miejscem zamieszkania. Oświadczenia zostaną Państwu przekazane bezpośrednio do domów przez sołtysów lub strażaków (oświadczenie można także pobrać z naszej strony internetowej).
  2. Do punktu należy przybyć w miarę możliwości pieszo lub parkując pojazd tak, aby nie blokował przejazdu i drożności ruchu w okolicy lokalizacji.
  3. Wydawanie tabletek z jodkiem potasu następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. Możliwy jest odbiór tabletek dla członków rodziny przez członka rodziny w wieku powyżej 60 lat.
  4. Wydawanie tabletek z jodkiem potasu będzie odbywało się zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu dystrybucji.
  5. W pierwszej kolejności wydawanie tabletek następuje mieszkańcom gminy Poniec.
  6. Jedna osoba może pobrać odpowiednią ilość tabletek dla siebie i członków rodziny. Tabletki będą wydawane w całości – nie będą dzielone wg dawek jednorazowych.
  7. Nie ma możliwości przyjęcia tabletek z jodkiem potasu na obszarze obiektów wydawania. Tabletki należy zażyć poza obiektem wydawania.
  8. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze – w momencie wystąpienia takiego zagrożenia zostanie wysłany komunikat do mieszkańców o konieczności podjęcia niezbędnych działań.

Na terenie gminy Poniec uruchomione zostaną następujące punkty dystrybucji:

Dawkowanie tabletek z jodkiem potasu.

Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc – ¼ tabletki

Dzieci od miesiąca do 3 lat – ½ tabletki

Dzieci od 3 lat do 12 lat – 1 tabletka

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 lat (w tym kobiety w ciąży) – 2 tabletki

UWAGA – są to dawki jednorazowe !