Rozpoczynamy największy w historii ponieckiego samorządu projekt budowy, modernizacji dróg, chodników gminnych i powiatowych!

Przystąpiliśmy do prac na naszych drogach gminnych i powiatowych, są to największe inwestycje drogowe w historii naszej gminy, które obejmują zadania w 9-ciu wsiach i w mieście Poniec, o łącznej długości 7,2 km.

Prace remontowe, budowlane wykonuje firma STRABAG Sp. z o.o. rejon Leszno. Całkowity koszt projektu to kwota 10.188.377,55 zł.

Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.410.000 zł, a pozostała kwota 1.796.377,55 zł to środki własne gminy Poniec oraz kwota 974.000 zł to środki z budżetu powiatu gostyńskiego. Czas realizacji zadania to najpóźniej do 28 maja 2024 r.

Obecnie na ukończeniu jest przebudowa chodnika w drodze powiatowej we wsi Łęka Wielka oraz:

– przebudowa drogi powiatowej Rokosowo – Bączylas – Teodozewo – Żytowiecko,

– przebudowa drogi gminnej we wsi Teodozewo ( „Małe” i „Duże”)

Harmonogram kolejnych prac przedstawia się następująco:

– przebudowa drogi gminnej we wsi Dzięczyna (czerwiec-lipiec br.)

– przebudowa chodnika w drodze powiatowej we wsi Szurkowo (czerwiec-lipiec br.)

– przebudowa ulicy Bojanowskiej w Poniecu wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku rondo – przejazd kolejowy (lipiec-sierpień br.)

– przebudowa drogi gminnej we wsi Miechcin (wrzesień-październik br.)

– przebudowa skrzyżowania ulic Rydzyńska i Ogrodowa w Poniecu (lipiec-sierpień br.)

– budowa parkingu (30 miejsc postojowych) przy kościele pw. Chrystusa Króla w Poniecu (październik-grudzień br.)

– przebudowa drogi gminnej we wsi Zawada (październik-grudzień br.)

– przebudowa ulicy Gostyńska Szosa w Poniecu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (styczeń-maj 2024 r.)

W związku z realizacją zadania możliwe będą czasowe utrudnienia w ruchu pojazdów, o których będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją zadania serdecznie przepraszamy.

Burmistrz Ponieca

Jacek Widyński