W związku z remontem przejazdu kolejowo-drogowego w km 214,011 linii 014 Łódź Kaliska – Tuplice w m. Robczysko w ciągu DP 4791P Poniec – Pawłowice informujemy, że od dnia 12.04.2021r. godz.7:00 do dnia 19.04.2021r. godz.20:00 w/w przejazd zostanie zamknięty.

Prosimy o stosowanie się do znaków informujących o wyznaczonych objazdach.