W związku z intensywnymi opadami śniegu w dniu 8 lutego br. rozpoczęto wywożenie śniegu z centrum miasta.

W kolejnych dniach prace te będą kontynuowane. W dniu  11 lutego br. planowany jest wywóz śniegu z ulic: Szkolna wraz z parkingiem, Focha, Parkowa, Wolności i Śliwińskiego.

W dniu 12 lutego br. śnieg będzie wywożony z ulic: Kręta, Rynek, Kościelna wraz z parkingiem, Respądka, Drożdżyńskiego i Pocztowa.

Prosimy aby mieszkańcy przestawili samochody z ulic, na których planowane jest usuwanie śniegu.

W dniach 10 – 17 lutego br.  parkowanie na rynku będzie bezpłatne.

Więcej informacji pod nr tel. 65 5731 167

Foto: K. Kędziora