PRZYPOMINAMY

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Ze sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Poniec, którzy są osobami niesamodzielnymi tj. osobami, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarza prowadzącego potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Więcej informacji W Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu lub pod nr telefonu: 65 5731318