W imieniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach pragnę poinformować, iż 23 września 2021 roku zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców na terenie zaopatrywanym przez Stację Uzdatniania Wody Drzewce.

Wstrzymanie wody nastąpi od godziny 800 do 1200. Spowodowane jest to koniecznością usunięcia awarii na sieci zasilającej stacje w Drzewcach z ujęcia wody.

Informujemy również, że po uruchomieniu dostawy wody może ona ulec pogorszeniu. Będziemy przez następne dni w miarę potrzeby prowadzić płukanie sieci wodociągowej w celu poprawy jakości dostarczanej wody do naszych Odbiorców.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Z poważaniem

Mariusz Bartz

– kierownik zakładu –