W dniu 28 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanego skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P.  Budowa ronda była jedną z najpotrzebniejszych i najbardziej oczekiwanych inwestycji na terenie naszej gminy od kilkunastu lat. To strategiczne miejsce, które stanowi ważny element ciągu komunikacyjnego w kierunku Leszna, Krotoszyna oraz drogi S5 w Bojanowie.

W ramach zadania powstało rondo o średnicy zewnętrznej 36 m, wraz ze zmianą zagospodarowania terenu na powierzchni ok. 7800 m2, na co składają się m.in. powierzchnie dróg  – 2950 m2, powierzchnia zjazdów – 260 m2, powierzchnia ścieżki rowerowej – 200 m2, powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych  – 1150 m2 oraz powierzchnia terenów zielonych – 1600 m2.

Inwestycja zrealizowana przez firmę STRABAG kosztowała 4.995.474,17 zł i została sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetów Powiatu Gostyńskiego i Gminy Poniec.

Uroczyście otwarto także przebudowane drogi na osiedlach Berlinek I i Berlinek II.  Wykonawcą tego zadania była firma DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu.

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie dróg masą asfaltową na odcinku 638,42m – ulica Akacjowa, Dębowa i Kasztanowa, budowę 985 m chodników, budowę 216 m ścieżki pieszo rowerowej oraz miejsc postojowych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła  1.443.777,88 zł brutto. 50% inwestycji zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 721.888,94 zł.