W dniu 15 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu podpisana została umowa na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz  z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo.

Wykonawcą inwestycji będzie firma STRABAG Sp. z o.o., a wartość kontraktu opiewa na kwotę 4.956.979,21 zł.

Budowa ronda jest jedną z najpotrzebniejszych i najbardziej oczekiwanych inwestycji na terenie naszej gminy od kilkunastu lat. To strategiczne miejsce, które stanowi ważny element ciągu komunikacyjnego w kierunku Leszna, Krotoszyna oraz drogi S5 w Bojanowie. Skrzyżowanie typu rondo znacznie poprawi płynność ruchu oraz bezpieczeństwo i komunikację w mieście. Dla pojazdów poruszających się od Leszna w kierunku drogi S5, zaprojektowano specjalny by-pass, który umożliwi przejazd z ominięciem ronda.

W ramach opracowania powstanie rondo o średnicy zewnętrznej 36 m, co wymagało wykupu oraz przejęcia części gruntów w obrębie skrzyżowania. Przewidziano również rozbiórkę budynków gospodarczych  oraz rozbiórkę i odtworzenie muru ceglanego. W projekcie uwzględniono również przeniesienie figury Matki Boskiej znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic.

Inwestycja zakłada zmianę zagospodarowania terenu na powierzchni ok. 7800 m2, na co składają się m.in. powierzchnie dróg  – 2950 m2, powierzchnia zjazdów – 260 m2, powierzchnia ścieżki rowerowej – 200 m2, powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych  – 1150 m2 ,powierzchnia terenów zielonych – 1600 m2.

Projekt przewiduje rozbudowę odwodnienia drogi, z uwagi na zły stan techniczny przewidziano rozebranie istniejącego kolektora i wykonanie nowej sieci kolektorów kanalizacji deszczowej.  Wykonane zostanie nowe oświetlenie uliczne ze źródłami światła typu LED. W ramach przebudowy przewidziano usunięcie kolizji z sieciami teletechniczną i gazową oraz regulację wysokościową istniejących studni rewizyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych.

Budowa ronda jest wspólnym zadaniem gminy Poniec oraz powiatu gostyńskiego, które znalazło się na liście zadań przewidzianych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pierwszym zadaniem wykonawcy będzie uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania na czas prowadzonych prac. Priorytetem opracowania będzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie utrudnień uczestnikom ruchu drogowego.